Landshövdingen träffar företagare i Östernärke – “Hjälmaren försörjer ett 30–tal yrkesfiskare”

I början på maj kommer landshövding Maria Larsson att besöka företagarföreningen Samverkarna i Östernärke. Besöket startar hos yrkesfiskare Hans Johansson vid Göksholm för att sedan fortsätta till Odensbacken där Maria Larsson träffar några andra av alla de företagare som är verksamma i Östernärke.

Landshövdingens besök ,torsdagen den 3 maj, arrangeras av föreningen Samverkarna i Östernärke som arbetar för att främja företag och företagande i just Östernärke.

En av alla näringar i den här delen av länet är fisket i Hjälmaren som försörjer ett 30–tal yrkesfiskare.

Maria Larssons företagarbesök startar hos Hans Johansson vid Göksholm.  Hans har varit yrkesfiskare i över trettio år och han kommer bland annat att berätta om det miljöcertifierade gösfisket och hur man ser på Hjälmarens möjligheter på längre sikt.

Efter besöket hos Hans Johansson är Maria Larsson inbjuden till allaktivitetshuset  Tegelhuset i Odensbacken för att träffa företagare från andra näringar i Östernärke som gärna lyssnar till hennes syn på och erfarenheter av företagande och entreprenörskap på landsbygden.