Lärare ska lära studenter bli lärare – “koppla teorin till praktiken”

Tretton yrkesverksamma lärare och förskollärare ska rekryteras till lärarutbildningen vid Örebro universitet och börja på sina nya jobb till hösten. Satsningen är ett steg i arbetet för ”Framtidens lärarutbildning”.

– Lärarutbildningarna har i allmänhet kritiserats för att inte vara tillräckligt kopplade till skolans och förskolornas verklighet. Genom att knyta yrkesverksamma till oss får vi en styrka i att koppla teorin till praktiken, säger Ann Öhman Sandberg, projektledare.

Dessa nya lärare, adjungerade adjunkter, ska bidra med sina dagsfärska praktiska kunskaper om undervisning och dela sin tid mellan sina ordinarie arbeten ute i skolorna och uppdraget som lärarutbildare.

,