Nu växer Motionsform i Örnsro – fler specialister under ett tak

I och med öppningen av hälsocentret i Örnsro tar Motionsform ytterligare ett steg för att hjälpa örebroarna till en bättre hälsa. – Tempot vi lever i idag gör att vi på ett och samma ställe vill ha så mycket service och hjälp som möjligt, säger vd Ulrika Asp som driver företaget tillsammans med Göran Asp.

Redan 2014 fanns planer på att etablera flera samarbetspartners vägg i vägg med Motionsform i City bakom Krämaren.

– Tyvärr ville ödet annat då men nu har planerna blivit verklighet vid anläggningen i Örnsro, med stor hjälp av Egeryds Fastigheter. Vid starten har fem företagare etablerat sig hos oss. Sjukgymnasterna Maria Hällvik Wetter, Peter Rehnblom och Roy Persson har med sina olika specialiteter närmare 80 års yrkeserfarenhet med sig. Samtliga har egna etableringar och samarbetsavtal med Region Örebro län vilket innebär att det går att söka sig till dem utan remiss, säger Ulrika.

– Fredrik ”Frippe” Westin och Ellinor Birath är massörer och arbetar delvis ute hos företag men självklart även på hälsocentret. Som komplement till de fem som redan etablerat sig letar vi också efter en medicinsk fotvårdare samt en ännu ej specificerad specialist på människors hälsa. Detta för att kunna leverera ännu större bredd och kompetens, enligt vdn.