OBOS bygger exklusivt och fräckt i Norra Ormesta

I oktober 2017 utlyste Örebro Kommun en markanvisningstävling för Norra Ormesta, som är ett attraktivt och naturskönt område och början på Örebro tätort i öst. OBOS skickade in ett förslag i samarbete med arkitektbyråerna Krook & Tjäder och Karavan, som föreslog byggnation av nio hus med spännande arkitektur.

– Vi har samarbetat med Krook & Tjäder tidigare – bland annat i Västeråsprojektet Hammarskaftet, säger OBOS projektutvecklare Henrik Wirén. I Norra Ormesta tänker vi oss en lite fräckare och exklusivare typ av äganderätt.

Totalt var det 34 aktörer som ville bygga i det populära området, och i april månad 2018 stod det klart att det blir OBOS såväl som fem andra aktörer som tilldelas markanvisning och ska vara med i utvecklingen av Norra Ormesta. Gemensamt för de vinnande förslagen var goda lösningar inom hållbarhetstänk, gestaltning, utemiljö, parkering och genomförbarhet. I valet av aktörer har man också tagit hänsyn till att området ska få blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer för att tilltala en bred målgrupp.

– Vi är såklart väldigt glada över att ha blivit tilldelade markanvisningen, och vi kommer nu att delta i en förstudie tillsammans med Örebro kommun för att konkretisera vad som ska byggas och på vilket sätt, säger Henrik Wirén.

OBOS får tillträde till tomten vid årsskiftet 2018/2019, och säljstart för de nio husen beräknas ske under början av 2019.

,