Länsstyrelsen tar över skötseln av Kvismaren – “otroligt rik livsmiljö för växter och djur har återskapats”

Örebro kommun har under de senaste tio åren arbetat på uppdrag av Länsstyrelsen med att få till en restaurering av hela Kvismareområdet. Restaureringen är nu klar och en otroligt rik livsmiljö för växter och djur har återskapats.

“Idag är Kvismaren en anlagd våtmark med vallar och pumpar som styr vattenregleringen, men området innehåller alla de olika typer av naturmiljöer som finns i en naturlig våtmark. Därför är det otroligt rikt på fåglar, varje år ses omkring 200 fågelarter i området”.

– Här kan man uppleva det intensiva fågellivet i våtmarkerna, titta på de nyvakna ormarna vid Öby kulle och njuta av vårblomningen vid Sörön, säger Therese Aremyr, kommunekolog.

Innan den stora sjösänkningen på slutet av 1800-talet låg i Kvismareområdet två stora grunda sjöar. Då Hjälmaren sänktes kunde vatten ledas bort från stora arealer i det här området och de som bodde här fick på så vis mycket mer mark de kunde odla på. De två stora sjöarna som varit viktiga livsmiljöer för en mängd fåglar började snabbt att växa igen.

Kvismare fågelstation började på 60-talet arbetet med att försöka få tillbaka de fågelrika våtmarkerna igen. Det stora genombrottet i det arbetet kom på 80-talet, då fågelstationen och Länsstyrelsen med gemensamma krafter restaurerade Rysjön i Kvismaren.

Örebro kommun har under de senaste tio åren arbetat på uppdrag av Länsstyrelsen med att få till en restaurering av hela Kvismareområdet.

– Framöver kommer Länsstyrelsen att vara ansvarig för att sköta området. Örebro kommun tackar för tio års samarbete och önskar Länsstyrelsen lycka till med att utveckla området framöver, säger Therese Aremyr.