Nu kan väktare få utökade befogenheter – för att öka tryggheten i city

Nu vidtar Örebro kommun ytterligare åtgärder för att öka tryggheten i city. Flera av dem görs i samverkan med polisen. Insatser som planeras under våren en ansökan om utvidgat § 3-område i city.

”Bestämmelser om § 3-område reglerar hur och inom vilka ramar ordningsvakter har rätt att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Sedan tidigare har kommunen haft möjlighet att anställa vakter med den befogenheten under helgkvällar. En ansökan har nu lämnats in till polisen för att möjliggöra ordningsvakter i ett större geografiskt område i city samt att det ska vara en möjlighet alla dagar i veckan utifrån en behovsbedömning. Om polisen beviljar ansökan kommer resurser att avsättas för att möjliggöra att väktare är i tjänst varje vardag”, meddelar kommunen.

källa: Örebro kommun