Husbyggen för 50 miljarder i fjol – ökning med elva procent

Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt tillväxt. Enligt analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport uppgick den totala påbörjade husbyggnadsvolymen till drygt 50 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med elva procent jämfört med 2016. Samtliga sektorer, undantaget småhus, bidrog till ökningen.

Särskilt starkt växte husbyggnadsinvesteringarna inom industrin, som ökade med över 30 procent. Även ny-och ombyggnadsinvesteringarna inom flerbostadshus redovisade kraftig tillväxt. Utvecklingen för bostads- och lokalbyggandet i de sju länen Uppsala, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län har varit positiv under flera år.

Om man summerar hela regionen låg förra årets totala husbyggnadsinvesteringar på en nivå som var närmare 60 procent högre än tre år tidigare. Ska man tro Industrifaktas prognoser är emellertid toppen nu nådd och de kommande två åren väntas investeringarna i regionen falla tillbaka med omkring 5 procent per år.

,