Så ska seniorerna hålla sig friska – framtidsdiskussion initierad av Länsstyrelsen

År 2050 kommer en fjärdedel av befolkningen att vara 65 år eller äldre. Det ställer nya krav på samhället. Ett fysiskt aktivt och socialt liv är en viktig ingrediens för ett hälsosamt åldrande. Förutom att det skapar livskvalité bidrar det också till att minska behovet av vård och omsorg. Det finns många vinster för samhället att göra med en infrastruktur som främjar livslångt idrottande.
Tisdag den 24 april, mellan 12.15-16.15, diskuteras dessa utmaningar i en framtidsdiskussion initierad av Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro Läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna. Med i diskussionerna är Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, landshövding Maria Larsson, ÖLIF/SISU:s ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, samt ett 40-tal politiker och beslutsfattare.

källa: Länsstyrelsen Örebro län

,