Snart ska femmor rädda Stadsparken – och lära sig om miljö

Den 25 och 26 april deltar sjutton Örebroklasser från årskurs 5 i Rädda Stadsparken, en temadag om miljöfrågor och hur vi värnar vår närmiljö. Eleverna får arbeta med miljöfrågor – både hur vi värnar om vår närmiljö och miljön i ett större perspektiv. Det handlar om nedskräpning, återvinning, kretslopp, hållbar utveckling, samarbets- och värderingsövningar samt att utveckla sina argument.

Som slutuppgift får klasserna hålla ett par korta anföranden i Speakers’ Corner, som ska handla om hur man kan ta hand om miljön och minska nedskräpningen.

– Vi hoppas att aktiviteterna ska stärka barnens intresse för natur och miljö. Att få möjlighet att framföra klassens synpunkter inför åhörare tror vi ger extra tyngd åt dagen, säger Mita Moberg, teknik- och miljöpedagog.

– Alla som vill är varmt välkomna att komma och lyssna på våra femteklassare när de säger kloka saker i vårt Speakers’ Corner, avslutar Svante Ivarsson, teknik- och miljöpedagog.

Rädda Stadsparken arrangeras av teknik- och miljöpedagogerna på Kretsloppslandet i samarbete med Örebro folkhögskolas fritidsledarutbildning och genomförs under den nationella kampanjen Vi Håller Rent som arrangeras av Håll Sverige Rent.