Finns det en svensk kultur? – svaret ges på länsmuseet den 2 maj

“Finns verkligen en svensk kultur? Och om den finns – är inte risken att den stänger ute de som invandrat? Dan Korn svar är att självklart finns det en svensk kultur, precis som andra länder har sina kulturer”, skriver länsmuseet i en information. Länsmuseet har bjudit in Dan Korn att föreläsa om sin bok Kalle Anka på kräftskiva onsdagen den 2 maj kl 18.30.

“I boken söker Dan Korn strid både med dem som vill göra svenskheten till ett vapen för att bekämpa andra kulturer och med dem som vill beröva invandrare de möjligheter till integration som den svenska kulturen utgör. Oräkneliga utländska influenser har format vad som idag är unikt för Sverige. I svenskheten möts det uråldriga och det hypermoderna. Vårt samhälles majoritetskultur är på samma gång både ursvensk och mångkulturell. Dan Korn menar att det är ok att vara stolt över sitt land, att känna till och förstå sitt lands kultur innebär trygghet. Den som känner trygghet har också större möjligheter att känna empati för andra, leva sig in i andra människor – om man känner till sin egen kultur har man lättare att förstå andras. Det ingår i det mänskliga beteendet att dela in sig i ”vi” och ”dom”. Men det innebär inte att ”dom” alltid utgör fienden”.

Birgitta Johansen, museichef, har tagit initiativet till att bjuda in Dan Korn.

– Vi tycker att Dan Korn på ett initierat men samtidigt lättsamt och roligt sätt beskriver hur gemenskaper skapas, hur de fungerar och förändras. Just gemenskaper vi vill berätta om och jobba med på olika sätt på museet.  Under senare år har fokus i kulturdebatten hamnat mycket kring normkritik  och identitetspolitik. Resonemangen i Kalle Anka på kräftskiva ger en bra balans. Självklart utesluter inte fokus på gemenskaper frågor om individ och identitet. Men ju fler och mer olika vi är desto viktigare att se också till vad som förenar oss som är Sverige.

foto: Anders Meissner