Ett steg närmare flytt av travbanan – politiker positiva

Under tisdagen fattade travsällskapets årsstämma beslut om att arbeta vidare med planerna att flytta Örebrotravet till Kvinnerstaområdet. – Det är glädjande att ta del av Örebrotravets besked om att man nu vill gå vidare och utveckla travet i Örebro. Kommunen kommer vara involverad i ett antal processer framöver och vi är redo att i kommunens olika delar delta i diskussionen om en etablering vid Kvinnersta, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

I november 2016 presenterade Örebrotravet planer på en försäljning av marken i Marieberg för att istället bygga en ny travbana på Kvinnersta. I och med gårdagens årsstämma har styrelsen nu fått i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

-Det är mycket positivt på att travet vill ta steget mot att etablera en helt ny tävlingsbana och träningsanläggning i Örebro. Om det blir så kommer det att stärka hela travnäringen i regionen och Örebros attraktivitet med en helt ny travbana i toppklass i Sverige, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

– Om planerna på en ny travanläggning vid Kvinnersta blir verklighet blir det ett lyft för hela området och inte minst Kvinnerstagymnasiet och den fortsatta utvecklingen av skolan, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

, , ,