M: “Ska inte betala gymnasiestudier för dem som fått avslag på asylansökan”

Moderaterna i Örebro är mycket bekymrade över konsekvenserna för Örebro kommun av S/MP-regeringens förslag att ge tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier till personer i åldern 18-25 år, som av Migrationsverket har bedömts sakna skyddsskäl och därför har fått avslag på sin asylansökan.

–  Jag vill inte att örebroarna ska betala för gymnasiestudier för vuxna som fått avslag på sin asylansökan, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd för Moderaterna i Örebro. Det är varken rimligt eller rättssäkert.

Anders Åhrlin har idag lämnat in en interpellation till de styrande partierna i Örebro kommun vad förslaget kan förväntas kosta Örebros skattebetalarna, och vilka andra konsekvenser det kan bedömas få för Örebro.

– Det här är ett dåligt förslag som har fått förödande kritik från tunga instanser som Lagrådet, påpekar Anders Åhrlin. Vi måste ta denna kritik på allvar.

Förslaget lägger ett stort ansvar på Örebros lärare. Eftersom uppehållstillstånden kommer att vara kopplade till studieaktiviteten finns risk att lärare som bedömer att eleverna inte klarar gränsen för godkänt i princip fattar ett utvisningsbeslut för personen ifråga.

– Lärare ska inte vara asylhandläggare, menar Anders Åhrlin. Det är inte ett ansvar de ska behöva ta.

källa: Anders Åhrlin, Nya Moderaterna Örebro kommun