Risk för brist på vitamin D efter fetmaoperation

Vid överviktsoperationer är tanken att sänka kroppsvikten genom att minska matintag. Det kan medföra en risk för otillräckligt intag av viktiga näringsämnen som vitaminer och mineraler. I en ny studie visar forskning från Region Örebro län att 65 procent av studiedeltagarna hade D-vitaminbrist elva år efter en gastric bypass.

– Att endast så få patienter tog deras rekommenderade mediciner var oväntat. Vi såg även att 27 procent hade blodbrist och att endast 30 procent åt järntabletter. Forskningen visade att uppföljningen av patienter som genomgått gastric bypass inte har varit optimal, säger Christos Karefylakis, specialistläkare på medicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

I studien ingick 745 patienter som hade opererats vid Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan åren 1993-2003. Patienterna fick lämna blodprov och besvara tre enkäter angående livskvalitet samt nuvarande hälsotillstånd.

– Vår förhoppning var att fynden i våra studier skulle ligga till grund för riksgemensamma riktlinjer för ett gott och optimalt medicinskt omhändertagande. Och faktiskt, de nya nordiska riktlinjerna för kosttillskottsbehandling och övervakning efter operation inklusive tidschema för rutinmässig uppföljning publicerades våren 2017, säger Christos Karefylakis.

källa: Region Örebro län