Behrn planerar för nytt kontorshus vid södra infarten

Behrn Fastigheter AB planerar för ett nytt kontorshus vid den södra infarten till Örebro. Byggnaden är på åtta våningar med en total bruttoyta på cirka 4 500 kvadratmeter. Kontorsbyggnaden ska stå på pelare och där det nedersta planet är tänkt för parkering. På grund av byggnadens höjd krävs en ändring i detaljplanen för området.

Det är ROOF Arkitekter i Örebro som tagit fram förslag på byggnadens utformning.

Illustration: ROOF

,