Moderaterna vill starta polisutbildning på Örebro universtet

Moderaterna i Örebro kommun föreslår att det startar en polisutbildning vid Örebro universitet. Det skulle innebära en ökad trygghet när polisstudenter flyttar hit och tillbringar sin studietid här. En del kommer att bli kvar och arbeta som poliser i Örebro efter avslutade studier. Det skulle innebära att Örebro inte bara får fler poliser, utan dessutom poliser som redan är bekanta med de lokala förutsättningarna.

– Det är en optimal lösning för Örebro, förklarar Anders Åhrlin (M), oppositionsråd som själv är polis. Med en polisutbildning skulle vi få fler poliser till Örebro. Det skulle göra kommunen tryggare. Vi har idag flera bostadsområden som är utsatta för brottslighet och oro.

Örebro universitet har idag ett gott rykte såväl i Sverige som Europa med avseende på kriminologisk forskning. Det gör Örebro till en självklar plats för en polisutbildning. Genom att förlägga en polisutbildning hit skulle studenterna på ett unikt sätt kunna kombinera juridik och kriminologi med polisiära metoder i sin utbildning.

– Örebro har potentialen att bli ett nationellt kompetenscentrum för framtidens poliser, fortsätter Anders Åhrlin. Det skulle innebära fler poliser på våra gator. När poliserna senare kommer ut i tjänst väljer de förhoppningsvis att arbeta kvar i Örebro. Då är de redan bekanta med Örebro och hur allting fungerar, och kan vara ännu mer effektiva i sitt arbete.

, ,