Nu har kommunen en ny plan för framtiden

Den 25 april fattade Kommunfullmäktige beslut om att anta en ny översiktsplan för Örebro kommun. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden.

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

– Det känns skönt att många års arbete är klart nu, och att det finns en god beredskap för kommunens utveckling många år framöver. Något som är extra roligt är att översiktsplanen är helt digital, säger Christin Gimberger, projektledare för arbetet med översiktsplanen.

Under 2015-2018 pågick arbetet med att revidera den gamla översiktsplanen och bland annat hölls samråd och öppna möten då vi tog in synpunkter från allmänheten, företag, föreningar m.fl. för att göra planen bättre.

Örebro kommuns översiktsplan är digital och finns på www.orebro.se/oversiktsplan

, ,