Pausit utvecklar sin affärsidé om välmående på jobbet – satsar på psykisk återhämtning

Örebroföretaget Pausit, som har hjälpt fler än 130 000 användare med välmående på jobbet, har förnyat och förbättrat sitt redan etablerade pausprogram – som imorgon, lördag, nylanseras. Utöver att de gjort det möjligt för användarna att i ännu större utsträckning skräddarsy både avatar och pausprogram, har de även lagt till psykisk återhämtning genom andning och avslappning. Målet är att i ännu större utsträckning möta användarnas behov samt ligga i framkant inför en internationell expansion.

Pausit har sedan starten förbättrat friskvården för fler än 130 000 personer. Deras produkt är ett pausprogram som installeras på användarnas datorer och sedan påminner om att ta pauser och sträcka på sig ett par gånger om dagen. Pausprogrammen går att anpassa i stor utsträckning, såväl som antalet tillfällen man vill ta pauser. Eftersom programmet är skapat för att passa i en kontorsmiljö, är det övningar som lätt kan göras utan att användarna blir svettiga eller andfådda. Det är sådana micropauser som gör skillnad och som förebygger många av de negativa åkommor som följer av för mycket stillasittande.

– Ohälsa orsakad av stillasittande, statiskt eller monotont arbete orsakar stora problem för individen, samtidigt som det kostar företagen och samhället stora summor varje år. Besvär från nacke, axlar och rygg är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige och  tillsammans med sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa utgör de över 60 procent av alla sjukskrivningar, vilket innebär stora kostnader för företag och organisationer. Det känns fantastiskt bra att kunna lansera den nya produkten på arbetsmiljödagen, säger Mikael Wahman, delägare och marknadsansvarig Pausit.

– Fler än hälften av alla människor i arbetsför ålder arbetar stillasittande framför en bildskärm stora delar av dagen, och många får besvär i till exempel nacke, skuldror och armar. I längden kan stillasittandet också bidra till andra hälsoproblem – till exempel övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och ökad stresskänslighet. Pausit arbetar förebyggande mot detta, fortsätter Mikael Wahman.

Tillsammans med Lars-Eric Uneståhl, leg. psykolog och doktor i psykologi och en av de ledande inom mental träning, har Pausit nu utvecklat ett återhämtningsprogram för psyket, som kommer ingå i pausprogrammet. Målet med återhämtningsprogrammet är att hjälpa arbetsplatser att minska den stress och ångest som lätt kan uppstå hos anställda och i längden orsaka sjukskrivningar.

– Vi vet idag att det är bristen på återhämtning som ligger bakom många sjukskrivningar. Återhämtning kan ske på dagen genom en regelbunden aktiv vila – exempelvis genom att ta små pauser – och på natten genom de första timmarnas djupsömn. Avslappning och mental träning har visat sig förbättra återhämtningen både på dagen och natten, säger Lars-Eric Uneståhl, leg. psykolog och fil dr i psykologi.

Utöver de större ändringarna och förbättringarna, har Pausit gjort om hela sin produkt rent tekniskt och fräschat till programmet. Pausit huserar i Örebros Creative House och finns idag i Sverige och Norge och lanserar inom kort i Nederländerna.

Pausit är ett pausprogram som köps in av arbetsgivare för att användas av personer med stillasittande arbete. Bland befintliga kunder i Sverige återfinns bland annat Riksrevisionen, Linköpings Universitet, Electrolux Hemprodukter, Scania, ABB, Skolverket, Örebro universitet, Stockholms läns landsting och Göteborgs stad.

Programmet hjälper till genom att påminna användaren om att ta pauser, visa enkla övningar på din dator, göra personliga program utifrån specifika besvär och förebygga uppkomst av skador som kan komma till följd av stillasittande och statiskt datorarbete. Genom stor flexibilitet ges användaren stor frihet att själv styra när, hur ofta och hur länge man vill göra sina övningar, samt vilken eller vilka delar av kroppen man vill röra på. På bilden nedan, Mikael Wahman och Dan Gustafsson på Pausit Örebro.

foto: Pausit

,