Vänsterpartiet om travbanans flytt – fler nackdelar med Kvinnersta

“Igår blev det klart att man tänker gå vidare med förslaget att etablera en ny och större travbana i anslutning till Kvinnerstaskolan. Vi i Vänsterpartiet saknar vissa delar i utredningen och anser att en flytt av travbanan från Marieberg till Kvinnersta har fler nackdelar än fördelar. Samtidigt är området kring Kvinnersta en bra plats för att utveckla den miljöprofil som redan finns på skolan. Jag tror det är mycket viktigare att utveckla Kvinnerstaskolans miljö- och bruksprofil och komplettera med andra utbildningar och yrkesutbildningar inom klimat och miljö, än att bygga en arena som dessutom är väldigt bilburen och med många transporter, fortsätter Murad.

För Vänsterpartiet finns det också andra aspekter som påverkar beslutet. Förutom att en stor del av verksamheten kretsar kring spelverksamheten innebär travsporten också stora påfrestningar på hästarna. I förslaget som lämnats in till kommunen, menar man att flytten från Marieberg måste göras för att staden har vuxit i kapp och för att nuvarande miljö- och trafiksituation inte är hållbar. Då är ju frågan om inte staden har vuxit till Kvinnerstaområdet redan om tio år, ska de flytta igen då? Man kanske bör se över om det finns någon plats som lämpar sig bättre”, avslutar Murad Artin.

,