Då invigs en Wall of fame på flygplatsen – “ambassadörer för Nyckelfonden”

Onsdagen den 2 maj inviger Nyckelfonden och Örebro Airport den nya kändisväggen i ankomsthallen på Örebro Airport. Nästa år firar Nyckelfonden 30-årsjubileum. Inför jubileumsåret har fonden tagit hjälp av ett tiotal kända länsinnevånare som ställer upp som ambassadörer för Nyckelfonden för att fler ska få kännedom om forskarnas viktiga insatser och arbete.

Nyckelfonden bildades 1989 för att främja och stödja medicinsk forskning vid universitetssjukhuset i Örebro. Varje år kan forskare ansöka om pengar från Nyckelfonden till sina forskningsprojekt. Under åren har Nyckelfonden delat ut mer än 100 miljoner kronor till ca 400 olika forskningsprojekt. Hittills har flera forskningsprojekt om bl.a. cancer, hjärtan, operationsmetoder, infektioner och mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Upptäckterna kommer till snabb nytta för både vården och patienterna.

,