Majoriteten lovar nytt badhus i Brickebacken

BKommunledningen med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet kommer att fatta beslut om fem miljoner kronor i årlig ökning av driftsmedel för att säkerställa att ett nytt bad kan byggas i Brickebackenområdet.

– En ny badanläggning behövs i Brickebackenområdet av fler skäl. Brickebackens attraktionskraft är ett skäl, men också att örebroarna behöver tillgång till både simundervisning och friskvårdsmöjligheter. Vi ger nu kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med övriga planer kring stadsdelsutveckling i Brickebacken, ta fram underlag för ett nytt bad i närområdet, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsen ordförande.

– Ett nytt bad i Brickebackenområdet fyller en viktig funktion för både de boende i området, och även för människor i de nya områden som växer fram i närområdet. Att det finns motionssim, vattengymnastik och simskola i området även i fortsättningen ger möjlighet till fortsatt meningsfull fritid för såväl ung som äldre, familjer och barn. En ny badanläggning ger också föreningslivet goda förutsättningar att utöka och utveckla sina utåtriktade aktiviteter som kommer många medborgare till del, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

– Det är viktigt för såväl människors hälsa som för simidrotten och simkunnigheten att kommunen har fortsatt bra tillgänglighet till badhus. Därför är detta en viktig satsning. Vi behöver också se över vilka samordningsvinster vi kan göra i och med det nya badet i Brickebacken. Örebroporten får i uppdrag ta fram ett beslutsunderlag inför ett samlat ägande hos Örebroporten av Eyrabadet, Hagabadet och Brickebackens bad, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

, ,