Hjärtkirurgin på USÖ håller högsta kvalitet

Universitetssjukhuset Örebro hamnar i topp i Sveriges nya nationella kvalitetsregister för hjärtkirurgi, Swedeheart. Registret mäter bland annat den kirurgiska kvaliteten, balansen mellan olika metoder och tillgänglighet till vården.

– Vi är förstås glada och stolta, men ännu mycket ödmjuka säger Örjan Friberg, medicinsk ledningsansvarig på thorax-kärlkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och även ordförande i Hjärtkirurgiregistret. Alla svenska kliniker har bra resultat och vi vill gärna se att vi ligger bra flera år till innan vi slår oss för bröstet alltför mycket.

Registret omfattar tio olika parametrar som ger olika poäng. Kliniken i Örebro hade 18 av 20 poäng. På andra plats med 15 poäng kommer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping och Blekingesjukhuset i Karlskrona.

– Vi är mycket nöjda med våra resultat med 18 poäng. Orsaken att vi hamnade högt är att vi hade jämna resultat. Vi är egentligen inte dåliga på någon indikator och framförallt har vi god tillgänglighet, Kärl-thoraxkliniken i Örebro har de kortaste väntetiderna i landet och så har det varit i flera år. På vissa andra håll är detta ett problem.