Nu ska vattnet i Lången bli bättre – 200 000 till utredning

Nu ska vattenkvalitén i sjön Lången förbättras. Föreningen Lången har sökt, och beviljats, totalt 200 000 kronor för att genomföra en utredning för att kartlägga orsakerna till varför vattenkvaliteten är så dålig.

Sjön Lången, norr om Örebro, är en näringsrik sjö vars vattenkvalitet bedöms som otillfredsställande. Sjön är påverkad av övergödning och det finns ett stort behov av att åtgärder sätts in för att förbättra vattenkvalitén i sjön.

Innan åtgärder kan genomföras måste dock en utredning göras där orsakerna till problemen kartläggs, vad som är de viktigaste skälen till varför sjöns vattenkvalitet är så dålig.

– Vi som bor i närheten av sjön kan ju konstatera att sjön mår allt sämre. Därför ser vi fram emot att den här utredningen görs så att vi får en tydlig bild av vad som orsakar problemen så att vi kan utreda de åtgärder som behöver sättas in för att förbättra statusen på Lången, säger Marcus Israelsson ordförande i Föreningen Lången.

Utredningen kommer bland annat att innebära olika provtagningar i sjön och en analys av påverkanskällor för övergödning samt en inledande projektering av ombyggnad av reglerdammen.

–        Långens problem är ganska komplexa. Dels är den övergödd, men det finns också en damm vid sjön som ställer till det. Den är i dåligt skick och läcker kraftigt vilket gör att nivån i sjön varierar kraftigt över tid, bland annat kan det bli låga vattenstånd vid torrperioder som orsakar igenväxning, säger Britt Sjöqvist, handläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.

– Därför är det viktigt att vi utreder den här frågan ordentligt innan så man vet att åtgärderna verkligen får effekt. Föreningens ansökan om LOVA-bidrag är ett mycket bra initiativ för att förbättra vattenmiljön i Lången.

Projektet beräknas kosta totalt 200 000 kronor. 160 000 kronor tas från det statliga LOVA-bidraget som finns för att genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Medfinansiär för projektet är också Hjälmarens vattenvårdsförbund som gått in med 40 000 kronor.