Länsteatern ska lyssna på besökarna – anlitar Four PR för studien

Örebro länsteater anlitar Örebrobaserade PR-byrån Four PR för att genomföra en studie som syftar till att lyssna på befintliga och potentiella teaterbesökare. Målet är att stärka teaterns relation till besökarna och hitta nya vägar att kommunicera ut teaterns verksamhet till fler länsbor.

Örebro länsteater, som ägs av Örebro kommun och Region Örebro län, har i uppdrag att prioritera barn och unga som målgrupp, stärka sin närvaro i hela länet samt drivas utifrån en tydlig konstnärlig profil. Nu vill teatern stärka relationen till befintliga och potentiella teaterbesökare – anlitar Four PR för att genomföra en kvalitativ studie med fokus på att lyssna.

– Vi vet vilka som går på teater idag, men hur ska vi bättre kunna locka fler att upptäcka teaterns fantastiska utbud av föreställningar? För att lyckas behöver vi lyssna mer på de som idag aktivt går på teater, samt på de som har ett kulturintresse men som inte riktigt hittat till teatern än, säger Katarina Tolgfors, kommunikationsansvarig på Örebro länsteater.

Ett uppdrag som handlar mer om att lyssna än prata
Four PR, som redan idag har en rad kunder inom kultursektorn, ser fram emot uppdraget.

– Det kommer att bli spännande att hjälpa Örebro länsteater att försöka förstå hur deras verksamhet kan bli mer angelägen för fler människor, säger Fredrik Welander, kulturvetare och senior PR-konsult på Four PR. Teater, och kultur i allmänhet, är viktigt för att vi ska bryta oss ut ur bubblor, förstå varandra och vårt eget samhälle.

Varje år spelar Örebro länsteater över 300 föreställningar. Ungefär hälften av länsteaterns föreställningar är riktade till barn och unga, och den publiken är också grunden för merparten av länsteaterns turnerande verksamhet.

– Vi älskar att arbeta med relationer och kultur. Nu går vi in i en viktig lyssningsprocess tillsammans, säger Fredrik Welander, kulturvetare och senior PR-konsult på Four PR.

arkivbild: Stefanie Andersson/ Länsteatern

,