Fler får nytta av Åternyttan i Mellringe – går också att lämna i containrar

Genom Åternyttan kan örebroarna lämna sina saker för återanvändning istället för att slänga möbler, kläder och andra prylar. Från och med maj utökar Åternyttan med ytterligare tre föreningar. Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral bemannas enligt ett rullande schema av hjälporganisationerna Myrorna, Ge för livet och Röda Korset. Från och med den 2 maj kommer även föreningarna Stadsmissionen, Emmaus Åkvarn och Reform att bemanna Åternyttan. Ett samarbete med Fritidsbanken inleds också, för insamling av sport- och fritidsartiklar.

– Ett ökat samarbete med fler föreningar ger större möjlighet till både insamling och större utbud för handel av second hand-produkter i Örebro, berättar Frank Tholfsson, avfallsstrateg Tekniska förvaltningen.

– Jag ser utökningen av Åternyttan som väldigt positiv. Tillsammans med föreningarna kan vi visa på en gemensam kraft och engagemang för att minska miljöpåverkan, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande Tekniska nämnden.

Genom Åternyttan vid Mellringe återvinningscentral arbetar Örebro kommun tillsammans med de olika föreningarna för att samla in de saker som kan återanvändas, i stället för att sorteras som avfall. Många hushåll väljer redan att lämna till Åternyttan, men fortfarande slängs mycket som skulle kunna återanvändas:

– Det är i stort sett alltid bättre att återanvända möbler, kläder och andra saker, än att kasta det som avfall. Genom att återanvända saker behöver vi inte producera lika mycket nytt och då minskar utsläppen från utvinning och produktion, säger Frank Tholfsson.

Åternyttan finns på alla återvinningscentraler i Örebro kommun, men är bara bemannad vid Mellringe återvinningscentral. På övriga återvinningscentraler går det bra att lämna saker i Åternyttans container.