Studieförbund och folkhögskolor går in i valåret – “engagemang kring frågor om demokrati, delaktighet och rösträtten”

Valåret är igång även för folkbildarna i länet, vid studieförbund och folkhögskolor märks det av genom ökad aktivitet och engagemang kring frågor om demokrati, delaktighet och rösträtten.

-Studieförbunden och folkhögskolorna har ett tydligt uppdrag att jobba för ökat engagemang i samhällsutvecklingen. Nu höjer vi ribban detta valår för att öka såväl valdeltagandet som samhällsengagemanget, säger Katarina Hansson, ordförande för Örebro läns bildningsförbund.

Den ökade aktiviteten handlar om temadagar, debatter, uppsökande verksamhet och studiecirklar runt om i länet. De flesta av länets föreningar har samarbete med något av de tio studieförbunden och dessa kontakter är avgörande för att engagera många av länets medborgare. Vid länets folkhögskolor involveras eleverna i demokratiarbetet. Det handlar dels om att lyfta frågan om demokrati och valen i redan befintliga grupper; studiecirklar, klasser och föreningar. Men även om att skapa nya forum för möten och diskussion. Som till exempel Sensus satsning på att lyfta frågan om val och demokrati bland förstagångsväljare och unga vuxna vid Tegelbruket, samt NBV:s öppna arrangemang i Örebro där politiker inbjuds för att samtala om olika teman kopplade till demokrati. Just förstagångsväljare är en väljargrupp där valdeltagandet är lägre än i befolkningen i övrigt. En annan samhällsgrupp med lägre valdeltagande är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studieförbundet Vuxenskolan jobbar därför med uppsökande verksamhet och studiecirklar i Kumla och Örebro för att nå denna målgrupp och verka för ökat delaktighet i valet. På Kävesta folkhögskola planeras för en politikerdebatt den 4 maj, vid Örebro folkhögskola har man lyft frågan om källkritik och fake news samt vid Hällefors folkhögskola planeras för en demokratidag under tidig höst.

-Såväl studieförbund som folkhögskolor arbetar ständigt med att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, denna verksamhet blir särskilt relevant under ett valår och bland grupper där valdeltagande är lågt, som bland förstagångsväljare och personer med intellektuell funktionsnedsättning, säger Jennie Nises, länsbildningskonsulent.

Örebro läns bildningsförbund har tagit fram ett studiehandledningsmaterial, Rätt att rösta 2018, kring demokratin i Sverige, rösträtten och möjligheten för medborgare att själva ställa upp som förtroendevald och företräda väljarna. Materialet är fritt att använda för skolklasser och studiecirklar. Av Örebro kommun har länsbildningsförbund sökt och fått 200 000 kronor i bidrag för att genom folkbildningen göra extra insatser för att öka valdeltagandet, detta möjliggör exempelvis öppna arrangemang för unga i Varberga och Oxhagen samt utbildning av valambassadörer.