Morgan Alling till Tegelbruket – föreläser om mobbning

Den 8 maj kommer Morgan Alling till Tegelbruket i Örebro för att hålla en föreläsning om mobbning. Under föreläsningen lyfts frågorna om varifrån kommer mobbning, hur ser den ut och vad kan man göra åt den? Den senaste forskningen blandas med Morgans egna erfarenheter utifrån hans mission om nolltolerans mot kränkande handlingar i skolan, arbetet och föreningslivet.

– Kvällen är en final för det socialfondsfinansierade projektet ”Allas rätt att vara med”, där fem distriktsidrottsförbund i Östra mellansverige samarbetat för att stärka arbetsgivarkompetensen inom idrottsföreningar och förbund, samt förbättra arbetsmiljön. Ett fokus har varit att skapa välkomnande kulturer fria från diskriminering. Många föreningar och förbund har redan frågan högt på agendan, men vi vill nå ut till fler, sprida kunskap och erbjuda stöd och skapa förutsättningar för de som vill jobba vidare, säger Johanna Tybell, projektledare.

,