Ökande andel väljer att konfirmera sig – tolv nya grupper startar i höst

År 2012 konfirmerades 12,3 % av alla 15-åringar i Örebro pastorat. År 2016 var det 16,3 % och satsningen ”Inte som du tror” har bidragit till den ökningen, anser Marie Westling, församlingspedagog i Nikolai församling.

–Ja, absolut. Redan tidigare gjordes ett jättebra konfirmandarbete runt om i våra åtta församlingar och ungdomarna var jättenöjda. Grejen med ”Inte som du tror” är att vi lyckats få fram och förklara just det.

– Sedan vet vi att 2016–2017 innebär en dipp i vår, i övrigt, positiva kurva – bland annat eftersom tidpunkterna för träffarna i gruppen Pilgrimskonfa gjordes om inför det läsåret. Den nya tidpunkten passade inte ungdomarna, vi fick flera avhopp på grund av det. Så inför 2017–2018 ändrade vi tillbaka till den tid vi hade innan och nu ser det bra ut igen.

I höst startar Svenska kyrkan i Örebro pastorat tolv nya konfagrupper med olika teman och inriktningar – exempelvis gaming, safari, ridläger och hockey, för att bara nämna några.