SCB: Byggs mest bostäder i Örebro län

Under 2017 färdigställdes 48 227 bostadslägenheter i nybyggda hus. Detta är 14 procent fler färdigställda lägenheter än under 2016 och det högsta antalet sedan 1992 då 57 319 lägenheter färdigställdes. I 15 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2017 än året innan. Hälften av lägenheterna finns i något av de tre storstadsområdena och hälften utanför.

Precis som under 2016 färdigställdes flest nybyggda lägenheter per invånare i Örebro län där 7,9 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Uppsala län med 7,4 lägenheter. I Västernorrlands län byggdes 0,9 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

källa: SCB

,