Stor efterfrågan i länet på ingenjörer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) praktikprogram Tekniksprånget har nyligen frågat svenska arbetsgivare anslutna till programmet vilka kompetensbehov de har i dagsläget. Arbetsgivarna anger bland annat att det är svårt att hitta ingenjörer och systemvetare. Dessutom efterlyses fler kvinnor och utlandsfödda sökande.

94 procent av de svarande arbetsgivarna i landet ansåg det svårt att hitta ingenjörer och 51 procent att de behövde fler systemvetare. 86 procent av de svarande arbetsgivarna angav att de har svårt att få tag på kvinnliga sökande till utlysta tjänster inom ingenjörsområdet, och 43 procent att de haft svårt att nå kvinnor till tjänster inom systemvetarområdet.

Statistiken kring bristyrken bekräftas också regionalt genom Arbetsförmedlingens rapport ”Jobbmöjligheter i Örebro län 2018”.

– Arbetsförmedlingen pekar i sin prognos för Örebro län på att ingenjörsutbildade personer har goda jobbmöjligheter i länet. Genom Tekniksprånget vill vi främja att fler i slutänden väljer en sådan utbildning, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

För vissa yrken påpekade emellertid arbetsgivare i landet att de hade svårt att få tag på manliga sökande. Exempelvis angav 17 procent av de svarande arbetsgivarna i landet att de ville få fler män till tjänster inom kommunikation/marknad/reklam, och 14 procent att fler män behövs inom ekonomi.

– Många arbetsgivare arbetar även aktivt med mångfaldsfrågan, och 43 procent har angett att de vill se fler utlandsfödda sökande till utlysta ingenjörstjänster, säger Alexandra Ridderstad vid Tekniksprånget.