Handlingsplan står på menyn för att stärka länets livsmedelsnäringar

När Örebro län ska stärka livsmedelskedjan och öka produktionen av mat vill Alfred Nobel Science Park spela en viktig roll. – Vi ska fungera som länk mellan innovatörer, forskare och näringslivet, säger Kjell Fagerström, vd på Alfred Nobel Science Park.

För ett år sedan presenterades den nationella livsmedelsstrategin, och just nu pågår arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för hur Örebro län ska stärkas genom en konkurrenskraftig livsmedelskedja och en livsmedelsproduktion som ökar på ett hållbart sätt. Länsstyrelsen i Örebro och Region Örebro län bjöd förra veckan in bland annat forskare och kostchefer, producenter, innovatörer, grossister och restauranger till en workshop för att diskutera idéer till handlingsplanen.

– Jag ser det här som början på ett utomordentligt samarbete, säger Maria Larsson, landshövding i Örebro län.

Under workshopen betonade flera av deltagarna att det finns ett stort behov av mötesplatser och ett ökat samarbete mellan de aktörer som finns inom livsmedelsbranschen. Kjell Fagerström, vd på Alfred Nobel Science Park, tror att Alfred Nobel Science Park har en viktig roll att spela just när det handlar om att vara en länk mellan näringsliv, forskarvärlden och de offentliga aktörerna.

– Mat och måltid är ett av våra profilområdet och vi har flera projekt som handlar om framtidens matproduktion, säger han.

Annika Grälls, som ansvarar för Mat och måltid på Alfred Nobel Science Park, ser den kommande handlingsplanen som ett viktigt verktyg för att stärka samarbetet runt livsmedelsproduktion i länet.

– Genom handlingsplanen kommer vi att få en gemensam bild av färdriktningen och genom samverkan och medel kan vi sedan påbörja arbetet med att omsätta ord till handling, säger hon.

Målen för den nya handlingsplanen är att öka produktionen av mat i länet, att få högre tillväxt i branschen och att skapa fler arbetstillfällen inom livsmedelsnäringen. Förslaget till handlingsplan ska

beredas inom regionen och av länsstyrelsen och förhoppningen är en kickoff redan till hösten.

,