Lärarförbundet: Fler elever på fritids på färre lärare

“Det går fler elever än någonsin på landets fritidshem. I dag på fritidshemmens dag kan Lärarförbundet presentera rapporter på läns- och kommunnivå med ny statistik från Skolverket. Antalet elever per lärare ökar kraftigt på fritidshemmen i Örebro län. Dessutom har länet hela landets näst största elevgrupper.

Under de senaste åren har vi generellt sett en kraftigt försämring i lärartäthet på fritidshemmen i nästan hela landet. År 2012 gick det 37 elever per heltidsanställd behörig lärare i fritidshemmen i riket som helhet, år 2017 var den siffran uppe i 54.

Även i Örebro län har lärartätheten försämrats på fem års sikt. År 2012 hade fritidshemmen i länet 33 elever per heltidsanställd behörig lärare, jämfört med 53 i dag.

– Bristen på utbildade lärare i fritidshemmen gör det svårt att bedriva undervisning utifrån läroplanens intentioner och fritidshemmen har dessutom aldrig haft så många inskrivna elever som i dag. Ändå lyser satsningarna med sin frånvaro. Vi är nu mitt uppe i en avtalsrörelse, lärararbetsgivarna har nu chansen att ändra på det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand”.

källa: Lärarförbundet