Övning på USÖs helikopterplatta – rökfacklor tänds

Onsdagen den 9 maj kommer en övning på USÖ:s helikopterplatta att genomföras. Övningen utgår från ett scenario där det skett en olycka i samband med att en ambulanshelikopter landar på USÖ. Övningen kommer att pågå under förmiddagen runt kl. 10.00 – 12.00.

Övningen görs så realistiskt som möjligt För att genomföra en så realistisk övning som möjligt kommer rökfacklor på O-husets tak att tändas. Detta medför att det kommer ryka ofarlig orange rök från helikopterplattan. Övningen kommer också att använda sminkade personer som agerar som skadade. Dessa personer är oskadade, men kommer att tas omhand som om det var på riktigt.

Begränsad framkomlighetFramkomligheten runt övningsplatsen kommer att vara begränsad. Utryckningsfordon såsom ambulanser, brandbilar och polisbilar kommer att vara placerade inne på gården vid B-hus och O-hus. Avspärrningar av vägar kommer att vara utmärkta och trafik/allmänhet dirigeras till alternativa vägar.

källa: Region Örebro län