Örebro klättrar i energiindex – 40 procent för att värma och kyla fastigheter

Örebro kommun hamnar på plats 99 i energiindex som rankar kommunerna efter energianvändningen i fastigheter. En hög placering innebär att fastigheterna gör av med lite energi per invånare. Jämfört med året innan klättrar kommunen från plats 123. Omkring 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla fastigheter.

– Genom att se över helheten i en fastighets energisystem går det att minska energiförbrukningen med runt 40 procent. Om Sverige ska nå våra klimat- och miljöåtaganden måste vi utnyttja den här möjligheten att minska energiförbrukningen, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2016. Indexet bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och har tagits fram av Indoor Energy och Ömangruppen. Örebro hamnar på plats 99 i indexet, med en energianvändning på 13,3 MWh per invånare.Det motsvarar mängden energi krävs för att köra en vanlig personbil över 1 700 mil.