Arbetsförmedlingens GD träffar landshövdingen – diskutera jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa

I morgon, onsdag 16 maj, kommer arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg till Örebro Slott. Det är landshövding Maria Larsson som bjudit in honom och länets kommuner för att diskutera extratjänster – satsningen på att ge jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa.
– Alla åtgärder som kan minska utanförskap och möjliggöra integration i länet är viktiga att diskutera, säger Maria Larsson. Arbetsförmedlingen och länets kommuner har erfarenheter av extratjänsterna. Det är bra att vi får en dialog med generaldirektören.

Genom extratjänster har kommunerna, regionen och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Långtidsarbetslösa och nyanlända kan även anställas i ideella organisationer inom viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Arbetsgivarna får 100 procent av lönekostnaden betald av staten, plus handledarbidrag på 150 kronor per dag de tre första månaderna.

källa: länsstyrelsen

,