Bygget av kulturkvarteret har börjat – så påverkas trafiken

Från och med vecka 20 börjar de förberedande arbetena inför byggnationen av Kulturkvarteret. Bland annat kommer infarten från Östra Bangatan till Nygatan att stängs av för att vattenledningar ska flyttas. Vecka 20 påbörjas byggnationen av en transformatorplatta på parkeringen vid Konserthuset, och grävarbeten för el-ledningar längs Fabriksgatan. Antalet parkeringsplatser kommer vara begränsat och busstrafiken påverkas.

Vecka 21 börjar arbetet med att flytta vattenledningar längs med Nygatan. Infarten från Östra Bangatan till Nygatan stängs då av. Men man kan åka in till Behrns parkeringshus via Fabriksgatan istället. Ett körfält på Östra Bangatan (norrut) kommer också att stängas av.

Den första etappen beräknas vara klar vecka 28, men arbetet med ledningsflytten kommer troligtvis att pågå fram till augusti. Vattenledningarna behöver dras om för att möjliggöra byggnationen av Kulturkvarteret.