Svenskt Näringsliv: Företagsklimatet blir allt bättre – högsta omdömet på över 15 år

Årets enkätsvar om företagsklimatet i landets 290 kommuner är här. I Örebroregionen är det närmare 1200 företagare som tyckt till om hur de upplever att det är att driva företag i den kommun de är verksamma i.

I förra årets enkät pekade det mesta i rätt riktning då företagarna i länets kommuner var allt mer nöjda med företagsklimatet. I år är det lite mer spretig utveckling. I Lekeberg och Hällefors fortsätter den positiva utvecklingen och i båda kommunerna ökar det sammanfattande omdömet med 0,4 till 4,4 respektive 3,6.

-I både Lekeberg och Hällefors upplever företagare att det blir allt bättre företagsklimat vilket förstås är positivt. I Hällefors har det skett en fantastisk utveckling på bara ett par år och jag menar att det är en effekt av att kommunen med ledande politiker och tjänstemän i spetsen tagit tag i många frågor som berör företagen och gjort det tillsammans med företagare runt om i kommunen, säger Karl Hulterström, på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Laxå når i år upp till betyget 4.0 när det gäller det sammanfattande omdömet och ansluter sig till en grupp med 37 andra kommuner med betyg 4.0 eller högre vilket är ett bra resultat. Därmed fortsätter Laxå i rätt riktning även om företagarna sätter något lägre betyg i några av faktorerna. Även i Nora, Kumla och Karlskoga är företagarna som besvarat enkäten mer positiva i år än förra året när det gäller det sammanfattande omdömet.

I regionens storkommun Örebro anser företagen som besvarat enkäten att företagsklimatet är något bättre än tidigare. Det sammanfattande omdömet ökar till 3,5 på en 6-gradig skala. I de flesta faktorer som ingår i undersökningen sätter också företagarna bättre eller samma betyg som förra året.

-Mycket går i rätt riktning för regionens storkommun och det sammanfattande omdömet av företagsklimatet är det högsta på över 15 år. Det finns dock några områden där företagen i kommunen inte ens sätter betyget godtagbart. Det rör sig om dialog med kommunledningen, information till företagen, kommunala upphandlingar och tillgången på kompentens, säger Karl Hulterström.

I årets enkätundersökning har vi också frågat företagare i hela landet om de får de råd och den vägledning som de är i behov av vid kommunal tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll. Mest nöjda är företagare i Rättvik och i Örebroregionen är två kommuner med i toppen.

-Det är en ny fråga för året och det är glädjande att både Degerfors, på en femteplats och Lekeberg, på plats tio är med på topplistan, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

,