KD: “Förskolan – en viktig del i livet för barnen och deras familjer”

“Familjer och familjers vardagar ser olika ut. En del föräldrar vill stanna hemma länge med sina barn när de är små, medan andra har behov av att snabbt komma tillbaka till arbetslivet. En del väljer att ha sina barn i pedagogisk omsorg, medan de allra flesta väljer förskolan. I Örebro finns idag ca 150 förskolor, varav 25 är fristående.

Förskolan har sedan 1998 en egen läroplan, och en ny reviderad version börjar gälla i år. Läroplanen för förskolan tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den pekar tydligt ut förskolan som en del i utbildningssektorn – jämte sitt omsorgs- och kompensatoriska uppdrag.

I Örebro finns sedan 2015 en Förskolenämnd som enbart har förskolan som sitt ansvarsområde och där nämnden både följer de nationellt uppsatta målen samt driver utvecklingsuppdrag. Införandet av Kostnadsfri förskola i Örebro kommun och arbetet med Giftfri förskola är två politisk beslut som tagits under mandatperioden. Samtidigt har arbetet med att minska barngruppernas storlek inneburit att grupperna kunnat minska från drygt 17 barn till dagens 15,3 barn i snitt per grupp. Detta i en kommun som växer så det knakar och där nya förskolor byggs och planeras, samt äldre förskolor renoveras. Även förskolegårdarna får sig en uppfräschning för att vara en bra, giftfri miljö för både lärande och lek.

Vi följer även Förskoleupproret som startades hösten 2013. Upproret sätter fingret på bl.a arbetsmiljön, antalet barn i barngrupperna, vikariebehovet, ökad lön och att barn med särskilda behov får de resurser som krävs. Det kan tyckas som om ingenting hänt, men förändring tar tid – speciellt i en tid då förskolebarn har allt längre dagar och då även barn till föräldralediga i mycket stor utsträckning behåller sin plats i förskolan. Antalet barn per pedagog är i dag nere i 5,3. Men Kristdemokraterna är inte nöjda, utan vill se max 4 barn per pedagog under kommande mandatperiod.

En viktig milstolpe för barns självklara rättigheter kommer genom att Barnkonventionen blir lag år 2020. Att Barnkonventionen blir lag är ett fantastiskt genombrott som vi Kristdemokrater välkomnar! Barn har mänskliga rättigheter som nu även kan komma att prövas juridiskt – för barnets bästa, väl och ve.

Till sist vill vi rikta ett varmt och innerligt TACK till alla er som dag efter dag finns där för våra barn, när mammor, pappor och vårdnadshavare ägnar timmarna åt jobb/studier, samtidigt som de längtar ihjäl sig efter sina barn.

Idag, den 17 maj, firar vi Förskolans Dag – det borde vi göra varje dag”

Marie Magnusson (KD) Ordförande Förskolenämnden

Marlene Jörhag (KD) Vice ordförande Programnämnd Barn och Utbildning