Kommunens markaffärer har gett 2 600 nya jobb

De senaste åren har kommunen sålt mark till ett hundratal verksamheter i Örebro. Genom utvecklingen har dessutom omkring 2 600 nya arbetstillfällen skapats.

Under åren 2013-2017 har Örebro kommun sålt mark till 115 verksamheter i Örebro. Många av verksamheterna är inom branschen lager och logistik. Men även verksamheter inom kontor, IT, hantverk samt företag som erbjuder delar och service till andra företag, finns bland köparna. Genom utvecklingen har omkring 2 600 nya arbetstillfällen skapats.

– Att kommunen kan erbjuda byggklar mark till företag som vill utöka eller etablera sig är en viktig motor i utvecklingen av Örebro men också för att fler människor ska ha ett jobb att gå till. Arbetstillfällena inom lager och logistik är ofta en inkörsport till arbetslivet för ungdomar och personer som saknar vidareutbildning och parallellt med ökade logistiketableringar så har arbetslösheten i Örebro minskat kraftigt, säger Ullis Sandberg, ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Örebro stärkte ytterligare sin ställning som etableringsort för centrallager och logistik genom att 2018 bli rankade som Sveriges bästa logistikval av tidningen ”Intelligent Logistik”. Det geografiska läget och mängden konsumenter och företag inom två timmars transport är en av våra fördelar. Men det beror också på att Örebro kommun är duktiga på att tillhandahålla nya detaljplaner för verksamheter, vilket gör att det går snabbt och smidigt att genomföra sitt byggprojekt.

När företag väljer plats för sin expansion är det flera bakomliggande tillgångar som värderas. Det handlar om tillgången till bostäder och att staden i stort känns attraktiv med ett bra utbud av handel, nöje, natur och fritidsaktiviteter. De senaste två åren har Örebro byggt drygt 2 000 bostäder per år, flest bostäder i landet i förhållande till sin storlek. Tillgången till bostäder och det växande näringslivet med logistikbranschen i spetsen, blir ett växelverkande system som gynnar Örebros tillväxt. Universitetet utvecklas också kontinuerligt och många studenter väljer att stanna kvar i Örebro efter avslutad utbildning.

– Under hösten kommer Örebro kommun börja markanvisa det nya verksamhetsområdet Palmbohult, en 50 hektar stor logistikpark. Palmbohult ligger längs E20, söder om det befintliga industriområdet Berglunda. I närheten finns både ett truckstop och flygplats. Här finns framförallt plats för lager med kontor men till viss del även andra branscher. Det är ungefär 10-20 tomter som kommer markanvisas för ett markpris på cirka 300-550 kr/kvm, berättar Erik Blohm, avdelningschef Mark- och exploatering.

Ännu ett område i Örebro som expanderar är Västra Pilängen, där man bryter ytterligare ytor norrut.

källa: Örebro kommun

,