Ungdomar övade med räddningstjänsten på Stortorget – del i MBU

På onsdagen var det stor räddningsövning på Stortorget. Det var projekt MBU, människan bakom uniformen, som iscensatte en stor olycka mitt på torget. Det var ungdomar från Tegelbruket på väster tillsammans med personal från räddningstjänsten som genomförde övningen.

MBU har skapats för att ge unga ökad förståelse för hur till exempel polis, brandkår och ambulanspersonal arbetar.

foto: Jan Larsson