Länsmuseet stänger för renovering i tre år – så här kan det se ut vid nyinvigningen 2021

Nu är det mindre än en vecka kvar till dess Örebro läns museum stänger för en omfattande renovering och ombyggnation. Museet kommer att vara stängt under minst tre år, en ganska lång tid. Men vilket museum kommer besökarna mötas av vid nyöppningen 2021?

På onsdag finns möjlighet att träffa museichef Birgitta Johansen och enhetschef Marcus Drotz. De kommer att visa runt i nuvarande utställningar och även berätta mer om vilket museum de drömmer om att besökarna kommer att möta 2021 när museet öppnar igen. Till exempel innebär ombyggnaden en ökad satsning på modern utställningsteknik, bättre tillgänglighet med bland annat plats för ett nytt café, samt en satsning på ökad säkerhet.

Museichef Birgitta Johansen framhåller vikten av att öppna upp museet visuellt.

– Museets planlösning gör huset svårtillgängligt och svårt att hitta i. Vi vill därför förbättra besökarnas möjlighet att både orientera sig och ta sig runt i museet. Byggnaden är vacker men sluten och stram.  Vi vill därför öppna upp museet och skapa siktlinjer in i och ut ur museet och på så sätt förbättra kontakten mellan stad, slott och museum. På så sätt kommer museet att upplevas mer inbjudande.

Museet har också en vacker innergård, men ofta allt för outnyttjad.

– Vi vill därför aktivera innergården och använda den mer effektivt – genom att koppla samman de befintliga gallerierna runt atriumgården med nya gallerier, fortsätter Birgitta Johansen. På så sätt vinner vi inte bara ett mer lättorienterat hus, de inre salarna får nytt liv och ”flyttas fram” mot besökaren. En satsning på ökad säkerhet innebär att museet kan visa alla typer av utställningar, något som är begränsat i dag.

– Vi kan idag inte komma i åtnjutande av Kammarkollegiets statliga utställningsgaranti. Vi har inte tillräckligt hög säkerhetsklass vilket gör att vi inte kan låna in och visa vilka föremål och konstverk som helst. Det begränsar våra möjligheter till spännande samarbeten med till exempel kända konstnärer och även andra museer.

Under tiden går nu verksamhetens in i ett nytt skede med fokus på utställningsverksamhet på Örebro slott samt aktiviteter på andra platser i länet.I mitten av augusti invigs utställningen Anslagstavlor i Örebro län på slottet. Det är Maria Sedell, professionell berättare och Staffan Ekegren, författare som dokumenterat anslagstavlor på olika orter i länet. Med dessa som utgångspunkt har de knutit kontakt med människor, gett röst åt deras liv i bygder och bostadsområden. Senare under hösten och vintern möts utställningsbesökare på slottet av Hylla vardagen – ett samarbete med Svensk form och Länets konst, den återkommande konstsalongen för Örebro län. Sist på säsongen kommer vinterns storsatsning med en utställning med Jan Håfström.

Museet satsar också på att synas mer ute i länet under det att Engelbrektsgatan 3 renoveras. Anslagstavlor i Örebro läns liksom flera mindre utställningar kommer att turnera. På Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga sker en satsning på skolvisningar och redan nu till sommaren har säsongen på Siggebohyttans bergsmansgård förlängts.

Välkommen till Nytt museum – utveckling och framtidsvisioner: Visning och samtal med museichef Birgitta Johansen och enhetschef Marcus Drotz om länsmuseets renovering och framtidsplaner

Den 23 maj kl. 18.30. Öppet för allmänheten, fri entré.

illustration: White, Örebro

,