Örebro i botten på förskolans modersmålsbarometer

Örebro kommun hamnar på plats 201 i Förskolans modersmålsbarometer som rankar kommunerna efter deras arbete med modersmål i förskolan. I dag är var femte barn i Sverige flerspråkigt och Skolverket har nyligen föreslagit för regeringen att läroplanen ska uppdateras med ett förtydligande om förskolans ansvar för modersmål.

Förskolans modersmålsbarometer har tagits fram av utbildningsföretaget ILT Inläsningstjänst.

– Örebro kommun placerar sig långt under snittet för riket och har ett begränsat arbete för att hjälpa flerspråkiga barn att utveckla sitt modersmål i förskolan. Forskning visar att ett aktivt modersmålsarbete stärker fortsatt språkutveckling både på modersmålet och svenska, samt barnens självkänsla och kulturella identitet, säger Jakob Skogholm, vd ILT Inläsningstjänst.

204 kommuner valde att delta i Förskolans modersmålsbarometer som rankar kommunerna utifrån hur aktivt de arbetar med modersmål i förskolan. Örebro kommun placerar sig på plats 201 i rankingen med 3 poäng. Snittet för riket var 13 poäng.

Kommunens arbete med modersmål i förskolan omfattar i dag bland annat digitala tjänster med inlästa böcker på andra språk och aktiv rekrytering av flerspråkig personal.

– Att arbeta med språkutveckling på språk som personalen i förskolan inte behärskar låter svårare än vad det är. I dag finns exempelvis goda möjligheter att använda sig av pedagogiska tjänster så som till exempel digitala bilderböcker där barnen kan lyssna på bilderböckerna både på sitt modersmål och på svenska, säger Jakob Skogholm.

källa: ILT Inläsningstjänst