Så ska sjukskrivningarna kortas – satsningen beräknas till 3,6 miljoner kronor

“Sjukskrivningar ska förebyggas och förkortas samtidigt som återgång i arbete ska främjas genom en bättre sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Det är målet för de satsningar som nu görs efter beslut i regionstyrelsen den 22 maj. Kostnaden för satsningen beräknas till 3,6 miljoner kronor (helår)”, skriver Region Örebro län i en information.

– Sjukskrivningsprocessen kan och måste bli bättre, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Insatserna måste tydligt inriktas så att varje individ som blir sjukskriven ska få det stöd som behövs för att han eller hon ska kunna komma tillbaka i arbete igen. Det är oerhört viktigt att vi kan ge ett gott stöd åt de människor som behöver det allra bäst, för deras egen skull men också för samhällets skull. Därför är jag glad att vi kan ta det här beslutet.

Ökat stöd och handledning för läkarna
Läkarna inom sjukskrivningstyngda verksamheter ska få ökat stöd och handledning i det praktiska sjukskrivningsarbetet. Sjukskrivning ska användas på ett rätt, lagom, säkert och jämställt sätt som en del av vård och behandling. Detta innebär att sjukskrivning ska ske på rätt indikationer och vara anpassad efter individen. Det ska även finnas en tydlig plan för återgång i arbete.

Förutom att läkarna i sjukskrivningstyngda verksamheter ska få kunskapsstöd i försäkringsmedicin innebär satsningen att det även ska finnas tillgång till rehabiliteringskoordinatorer inom dessa verksamheter. Rehabiliteringskoordinatorerna ska i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samordna vårdens insatser och vara ett stöd för patienten för att främja återgång i arbete.

Bakgrunden till satsningarna, som finansieras med statsbidrag, är den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting fattade med staten om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2018.”

Källa: Region Örebro län

, ,