Anna Ågerfalk (L): “Öppna en psykiatrisk mottagning för äldre”

Liberalerna föreslår att Region Örebro län ska ta fram förutsättningar för att öppna en psykiatrisk mottagning för äldre. 27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i åldern 65-79 år har lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest, enligt socialstyrelsen. Självmord bland äldre är vanligare i Örebro län än i riket. I socialstyrelsens statistik för 2016 är Örebro ett av tre län där flest antal självmord genomförs i åldersgruppen 65 – 85+.

– Äldre söker inte vård för psykisk ohälsa på samma sätt som yngre, och symtomen för exempelvis depression ser heller inte likadana ut hos äldre som hos yngre. Vårdens kompetens att upptäcka psykisk ohälsa hos äldre är viktig. Därför föreslår vi nu att Region Örebro län öppnar en mottagning för äldre inom psykiatrin, säger Anna Ågerfalk (L) oppositionsråd i Region Örebro län.

I den psykiatrirapport Liberalerna presenterades i våras lyfte vi behovet av fler äldremottagningar på vårdcentralerna med kompetens att möta både fysisk och psykisk ohälsa bland äldre.

Men också specialistpsykiatrin behöver utvecklas för att kunna möta upp den ökade psykiska ohälsan. Psykiatrins kvalitetsberättelse visar att endast 4,4 % av psykiatrins patienter i gruppen 65 år eller äldre har fått strukturerad psykologisk behandling för egentlig depression. Samma kvalitetsberättelse visar att endast 7,9 % av äldre över 65 år fått strukturerad psykologisk behandling mot ångestsyndrom.

– Vi ser att äldre inte får vård vid psykisk ohälsa eller sjukdom i samma utsträckning som andra. Så kan vi inte ha det. Äldre måste ges rätt till vård av samma kvalitet som andra länsinvånare. Det handlar om skapa en jämlik och personcentrerad vård, fortsätter Anna Ågerfalk (L).

Med en särskild enhet inom psykia​trin för äldre kan vården anpassas bättre utifrån äldres behov. Äldre lider ofta av samsjuklighet, vilket betyder att både psykiska och fysiska sjukdomar samverkar i sjukdomsförloppet. Det ställer höga krav på den behandlande personalens kompetens. Ungefär hälften av Sveriges regioner/landsting har en äldrepsykiatrisk mottagning.

– En äldrepsykiatriska mottagning har också ett symboliskt värde. Vi visar att det inte är något konstigt att också den som är äldre kan må psykiskt dåligt. Depression är inte en naturlig del av åldrandet. Det går att behandla och ska behandlas. Förhoppningsvis förmår fler äldre att söka hjälp för sina besvär och på så sätt minskas också risken för underdiagnostisering och onödigt lidande för den enskilde, avslutar Anna Ågerfalk (L).