De har fått en inbjudan till slottet – landshövdingen ger traditionell länsmiddag

På fredag, 25 maj, har landshövding Maria Larsson bjudit in till årets länsmiddag på Örebro slott. En tradition som äger rum för tredje året och där alla kommunstyrelseordförande tar med sig två värdiga representanter för sin kommun. Örebro KS-ordförande Kenneth Nilsson väljer att ta med sig Annika Laestadius, lokalpolischef för Örebro och Yosef Mohamed, VD och grundare av Transfer Galaxysom.

“Polisen har ett väl fungerande samarbete med kommunen och näringslivet. Ambitionsnivån är hög i att stärka det lokala polisarbetet. Tillgängligheten för att diskutera samarbete och utmaningar är hög och Annika representerar på ett utmärkt sätt det samarbete polisen i Örebro eftersträvar för att bidra till ett tryggare samhälle”.

“Transfer Galaxy är inte bara ett exempel på hur lokalt entreprenörskap kan få nationellt och internationellt genomslag utan också på hur man lyfter bilden av det Vivalla där flera av bolagets medarbetare bor. Hos Transfer Galaxy leder VD Yosef Mohamed tillsammans med sina medarbetare ett bolag som ger kunderna stor nytta och Örebro ett starkare hopp för framtiden”. källa: länsstyrelsen

, ,