460 miljoner för att bevara och skydda kyrkans kulturarv

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2019 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Rambeslutets storlek baseras på regeringens förslag till långtidsbudget om 460 miljoner kronor per år fram till 2019 då nästa kontrollstation infaller.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen går till vård- och underhållsåtgärder i hela landet, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan. Tillsammans med församlingarnas egen finansiering bidrar ersättningen till att kyrkomiljöerna kan bevaras och fortsatt vara en viktig del av ett levande kulturarv.

Merparten – drygt 87 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga ansökningar handlar om skadeförebyggande insatser, knappt 7 procent, arbete med säkerhetsfrågor, drygt 2 procent och vård- och underhållsplanering, knappt 4 procent. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, knappt 94 procent, därefter kyrkliga inventarier, knappt 5 procent och kyrkotomter, 1 procent.

Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser i fördelningsberäkningen, för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning.

, ,