Eldningsförbud i hela länet – träder i kraft fredag klockan 12.00

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att det från och med fredagen den 25 maj klockan 12.00 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner. Det är förbjudet att elda i hela Örebro län. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.