Regionens hållbarhetsarbete ger effekt – minskad klimatpåverkan sedan 2010

Arbete med hållbarhetsfrågor ger effekt. Det visar redovisningar av Region Örebro läns hållbarhetsarbete. Region Örebro län har minskat sin klimatpåverkan med nästan en tredjedel sedan 2010. Fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i Länstrafikens bussar samt arbete med klimatsmarta måltider har haft stor betydelse för resultatet.

Arbetet med en hållbar utveckling fortsätter. 2017 var första året med Region Örebro läns Program för hållbar utveckling 2017-2020, som nu också har redovisats.

– Resultaten från vårt aktiva arbete inom flera hållbarhetsområden är tydliga, säger Catrin Steen (MP), regionråd. Det visar att det ger effekt att sätta mål och arbeta med dem, och det visar också att vi kan nå ännu längre. Chefer och medarbetares uppfinningsrikedom och engagemang utifrån hållbarhetsprogrammet är avgörande för vårt arbete.

– Klimatpåverkan till följd av resor har alltid varit en utmaning, och det är därför glädjande att se att det förra året hölls över 22 000 videomöten inom Region Örebro län, vilket är en kraftig ökning som också minskar resandets belastning på miljön.

Ett annat konkret exempel på minskad klimatpåverkan är hur Region Örebro län har minskat förbrukningen av engångsskålar i plast. År 2010 förbrukades 38 000 engångsskålar, nu 2 400 för år 2017. Förbrukningen har minskat med nästan 94 procent, vilket minskar behovet av nytillverkning men också mängden avfall.

,