Restaurang NorrTull får årets ActivaDraken – ” har med genuin vilja och stort engagemang sett lösningar “

Fazers Restaurang NorrTull i Örebro får årets ActivaDraken. Utmärkelsen delas ut fredagen 25 maj på Handelskammarens Promotionmorgon på Frimis Salonger.

Styrelsens motivering

“Restaurang NorrTulls personal har med genuin vilja och stort engagemang sett lösningar och gett goda förutsättningar för vår arbetssökande att nå anställning.

Den arbetssökandes starka drivkraft, kompetens och vilja att utvecklas och öka sin självständighet har uppmuntrats. Arbetsgivaren har med värme och empati bidragit till att den arbetssökande kunnat ta del av information och kunskap om det svenska samhället för att stärka sin position där. Förmågan att se helheten har visats tidigare genom mycket gott bemötande till andra arbetssökande under ett flerårigt samarbete med Stiftelsen Actíva”.

Bakgrund

Activa beslutade 2003 att inrätta en utmärkelse ”Actíva´s Drake” vilken ska tilldelas utvalda arbetsplatser i Örebro län. Beslut om vilken arbetsplats som ska tilldelas utmärkelsen fattas av Stiftelsen Activa´s styrelse efter förslag och beredning från personal inom Stiftelsen Activa.

Genom utmärkelsen som är en symbolisk drake, utförd av en länskonstnär och ett diplom med motivering, vill Stiftelsen Activa uppmärksamma arbetsplatser som i samverkan med Actíva på ett positivt sätt medverkat till ökad integrering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättningar. Utmärkelsen tilldelas en arbetsplats som är en förebild när det gäller bemötande, omtanke och socialt ansvarstagande. Arbetsplatsen kan exempelvis tagit emot praktikanter, introducerat och anställt personal, utbildat och handlett arbetssökande eller i övrigt samverkat med Stiftelsen Activa på ett sådant sätt att man uppfyller kraven.

,