Norden i fokus under OpenART nästa år

OpenART kommer att genomföras i de centrala delarna av Örebro 8 juni – 1 september 2019. “Under biennalen 2015 så valde vi att lägga extra fokus på Kina och Frankrike och 2017 på Japan och Colombia. Ungefär en tredjedel av de deltagande konstnärerna har kommit från de utvalda fokusländerna och de övriga deltagande konstnärerna har kommit från resten av världen. Att ha fokusländer har varit ett intressant spår för att fördjupa sig i ett lands konstscen och historia”, uppger arrangören.

“Under biennalen 2019 vänder vi blicken mot de nordiska länderna, Island, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Norden har en unik och vital konstscen som är helt ny för OpenArt. Tidigare har inga konstnärer från Island varit med, någon enstaka från Danmark och Norge men däremot så har Finland funnits representerat genom åren. Vi har bjudit in curators från fokusländerna som har uppdrag att göra ett urval av verk och konstnärer. De curators vi har valt att samarbeta med har stor erfarenhet av att arbeta med biennaler och konst i det offentliga rummet”, skriver de i ett pressmeddelande.

, ,