Den 14 november arrangeras en ny yrkesmässa på Conventum

14 november arrangeras en ny yrkesmässa på Conventum i Örebro. Yrkesmässan ska hållas en gång om året under perioden 2018–2020 i samverkan mellan alla kommuner i länet, branschorganisationer och utbildningsanordnare. Medfinansiär är Region Örebro.

Färre ungdomar söker de gymnasiala yrkesprogrammen och då kan mässan vara ett sätt att synliggöra olika yrken och branscher och vara ett sätt att inspirera.

Målgruppen är elever i årskurs 8 och 9, elever i årskurs 3 i gymnasiet samt kommunala vuxenstuderande, arbetssökande från kommunernas arbetsmarknadsenheter samt Arbetsförmedlingen. Eftersom mässan ska genomföras under tre år finns vissa möjligheter att statistiskt se effekten vad gäller val inom gymnasieskolan och också om omvalsfrekvensen påverkats positivt.

– Vi hoppas och tror att mässan ska bidra till kompetensförsörjningen inom bristyrkesområden i länet, att öka elevers/deltagares/arbetssökandes kunskaper om kompetensbehov inom näringsliv och offentlig sektor i länet samt utbildningsvägar till dessa yrken och att skapa en arena där arbetsgivare möter sin framtida arbetskraft, säger Thomas Strömberg, samordnare/projektledare Örebro kommun.